Hệ thống âm thanh phục vụ từ 300-500 khách

Giá 5-8 triệu đồng

4 Loa Full Beyma 40cm – 800w (Spain)
4 Loa sub Beyma 50cm x 1000w (Spain)
2 Loa monitor Beyma (Spain)
1 Power AC 3600w USA
1 Mixer Mackie 24.8 – 24line USA
4 -6 Micro Shure UHF 58 – USA
1 Equalizer Behringer ( Germany)
1 Echo Behringer ( Germany)